Koduhooldus

Koduhooldaja aitab vähenenud toimetulekuvõimega eakal inimesel iseseisvalt, pere või sotsiaaltöötaja korraldatud teenuste abil harjumuspärases keskkonnas (kodus) toime tulla.

Koduhooldusteenusteks on: kodu kohandamine, igapäevaelu toimingutes abistamine, nõustamine, juhendamine ja hooldamine jne.

Koduhooldusteenuse tellib kas omavalitsuse sotsiaaltöötaja või isik ise. Teenuse alustamisel sõlmitakse teenuse tellijaga leping, kus lepitakse kokku vajalik koduabi ja ka tasu.