Ööpäevaringne hooldus

Ööpäevaringne hooldus

Teenusele registreerib õendusjuht. Teenusele saab üldjuhul järjekorra alusel, isik võib tulla ise omal soovil, suunata võivad OV sotsiaaltöötajad, isiku lähedased.

Teenuse eest tasub hooldusel viibiv isik ja/või tema lähedased, kokkuleppel abistab tasumisel kohalik omavalitsus.

Hooldusel viibiv isik tasub ka ravimite eest.

 Hoolduse alustamisel sõlmitakse hooldusleping rahastaja(te)ga.

Teenusele tulles peab kaasa võtma perearsti kirja hoolealuse ravi ja terviseprobleemide kohta.

ÖÖPÄEVARINGSE HOOLDUSTEENUSE HINNAKIRI alates 01.01.2019

Hooldusteenuse hinnakiri sisaldab ööpäevaseid hindu erineva kaalukategooriaga teenuse puhul.

Ravi järjepidavuse võimaldamiseks hooldatavale kohustub teenuse ostja tooma arsti poolt määratud ravimid ise või tasuma Haigla poolt ostetud ravimite eest ostudokumentide alusel.


1. Räpina valla elanike registrisse kantud patsiendid: 24,- eurot ööpäev
Suuremahuline õendusabi 25,- eurot ööpäev.
Isik vajab hoolduseks abivahendeid (mähkmed 3 x ööpäevas, vajadusel sagedamini) ja abi hügieenitoimingute sooritamisel ning söömisel/joomisel. Pidevat järelvalvet ja juhendamist (dementsed). Teenus sisaldab toitlustamist 3 korda päevas ja vajadusel õendusabi teenust (ravimite manustamine, sidumine, toitmis/sidumisvahendid, spetsiaalsed sondid ja kateetrid) ning arsti konsultatsiooni võimalust.


2. Teiste omavalitsuste elanike registrisse kantud hooldusel olevatele patsientidele
24,- eurot ööpäev.
Isik ei vaja hoolduseks abivahendeid. Klient saab iseseisvalt hakkama söömise ning põhiliste hügieenitoimingutega. Teenus sisaldab majutuskulud, toitlustamise 3 korda päevas, hooldustoimingute ja toimetuleku toetamise ja õe/arsti konsultatsiooni võimalust.
Suuremahuline õendusabi 25,- eurot ööpäev.
Isik vajab hoolduseks abivahendeid (mähkmed 3 x ööpäevas, vajadusel sagedamini) ja abi hügieenitoimingute sooritamisel ning söömisel/joomisel. Pidevat järelvalvet ja juhendamist (dementsed). Teenus sisaldab toitlustamist 3 korda päevas ja vajadusel õendusabi teenust (ravimite manustamine, sidumine, toitmis/sidumisvahendid, spetsiaalsed sondid ja kateetrid) ning arsti konsultatsiooni võimalust.


3. Kehtestada ühekohalise palati voodipäeva maksumuseks 35,- eurot ööpäevas.