Ööpäevaringne hooldus

Ööpäevaringne hooldus

Teenusele registreerib õendusjuht. Teenusele saab üldjuhul järjekorra alusel, isik võib tulla ise omal soovil, suunata võivad OV sotsiaaltöötajad, isiku lähedased.

Teenuse eest tasub hooldusel viibiv isik ja/või tema lähedased, kokkuleppel abistab tasumisel kohalik omavalitsus.

Hooldusel viibiv isik tasub ka ravimite eest.

 Hoolduse alustamisel sõlmitakse hooldusleping rahastaja(te)ga.

Teenusele tulles peab kaasa võtma perearsti kirja hoolealuse ravi ja terviseprobleemide kohta.

ÖÖPÄEVARINGSE HOOLDUSTEENUSE HINNAKIRI alates 01.01.2017


Hooldusteenuse hinnakiri sisaldab ööpäevaseid hindu erineva kaalukategooriaga teenuse puhul.

Hooldusteenus vahenditeta alates 22 eurot ööpäev

Isik ei vaja hoolduseks abivahendeid. Klient saab iseseisvalt hakkama söömise ning põhiliste hügieenitoimingutega. Teenus sisaldab majutuskulud, toitlustamise 3 korda päevas, hooldustoimingute ja toimetuleku toetamise ja õe/arsti konsultatsiooni võimalust.

(Suuremahuline õendusabi)
Hooldusteenus vahenditega alates 23 eurot ööpäev.

Isik vajab hoolduseks abivahendeid (mähkmed 3 x ööpäevas, vajadusel sagedamini) ja abi hügieenitoimingute sooritamisel ning söömisel/joomisel. Pidevat järelvalvet ja juhendamist (dementsed).
Teenus sisaldab toitlustamist 3 korda päevas ja vajadusel õendusabi teenust (ravimite manustamine, sidumine) ning arsti konsultatsiooni võimalust.


Spetsiifilise hooldusvajaduse ja erivahenditega teenus 25 eurot ööpäev.
Isik vajab hoolduseks eriotstarbelisi hooldusvahendeid, meditsiiniseadmeid (kateetrid, sondid jne), spetsiaalseid toitesegusid jne.


Ravi järjepidavuse võimaldamiseks hooldatavale kohustub teenuse ostja tooma arsti poolt määratud ravimid ise või tasuma Haigla poolt ostetud ravimite eest ostudokumentide alusel.