Räpina esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine

Räpina uus tervisekeskus peaks uksed avama järgmise aasta alguses

Projekti „Räpina esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine“ eesmärk on rajada Räpinasse esmatasandi tervisekeskus, mis hakkab teenindama Põlvamaa ning ümberkaudsete maakondade ja valdade elanikke. Projekti tulemusena luuakse AS Räpina Haigla kordineerimisel esmatasandi tervisekeskus, milles saavad kaasaegsed patsientide vastuvõturuumid 6 perearsti ja 11 pereõde, kellest üks perearst ja pereõde teostavad vastuvõtte tervisekeskuse teises tegevuskohas Värskas. Lisaks perearstidele hakkavad renoveeritud ruumides vastu võtma kirurg, ämmaemand, füsioterapeut, psühholoog hambaarst jne ning pakutakse sotsiaal-nõustamisteenust, koolitervishoiteenust ning koduõendusteenust. Samuti ehitatakse välja kaasaegne kiirabi baas koos olmeruumide ja garaažiga. Uue keskusega saavad piirkonnas pakutavad eriliigilised esmatasandi tervishoiuteenused koondatud ühtsele taristule, luues maksimaalsed eeldused nende omavahelise sünergia taseme oluliseks tõusuks. Projekti rahastatakse meetmest 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ Euroopa Regionaalarengufondi toel 850 000 euro ulatuses, Räpina valla poolt lisatakse omafinantseeringu ja mitteabikõlbulike tööde rahastamiseks 930 000 eurot ning SA Tartu Kiirabi lisab omaltpoolt ca 165 000 euro suuruse summa. Tööde teostamiseks läbiviidud riigihanke võitis AS Semuehitus. Omanikujärelvalvet objektil teostab Pärnprojekt OÜ. Keskus valmib 2019 aasta alguses.

Reelika Luhtaru/Civitta Eesti AS/projektijuht

Peeter Sibul/AS Räpina Haigla juhatuse esimees