Alates 1.juulist 2023 hakkavad kehtima alljärgnevad teenusehinnad:


1.1. Ööpäevaringne üldhooldusteenus 49,00 eurot/ööpäev (sh hooldustöötajate tööjõukulu komponent 19,20 eurot/päevas).
Teenus sisaldab lisaks ööpäevaringsele üldhooldusteenusele toitlustamist 3 põhitoidukorda päevas (ja ooted), abivahendeid liikumiseks ja/või tualetitoiminguteks, vajadusel kõrvalabi ja juhendamist igapäevaste hügieenitoimingute teostamisel ning hügieenivahendeid ja mähkmeid.
1.2. Üldhooldusteenus ühekohalises palatis: 60,00 eurot ööpäev (sh hooldustöötajate tööjõukulu komponent 19,20 eurot/päevas).
1.3. Intervall-hooldusteenus ehk lühiajaline hooldusteenus 60,00 eurot ööpev
1.4. Kui üldhooldusel viibiv klient läheb ajutiselt koju (nädalavahetused jms), siis vähendatakse tema voodipäeva tasu 4 euro võrra päevas ja säilitatakse talle koht AS Räpina Haigla statsionaarses osakonnas
1.5. Broneerimistasu 20,- eurot/ööpäev


Info: Erinevad kutseliidud (Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, Eesti Õdede Liit) on sõlminud kollektiivlepingu, mille tingimustest lähtuvalt muutuvad alates 01. aprillist 2023 a. teenuste hindades sisalduvad palgakomponendid, mis tingib seniselt kehtivate töötasude tunnihindade muutumist alates 01. aprillist 2023. Patsientide teenustelt laekuv tulu ning ka muude AS Räpina Haigla poolt osutatavate teenuste tulud ei kata ära teenuste palgakomponentide ning märgatavalt tõusnud kütte ning hoonete majandamise kulusid.
EV Riigikogu on vastu võtnud hooldereformi seaduse. Seadusest tulenevalt hakkab kohalik omavalitsus alates 01. juulist 2023 a. osalema üldhooldusteenusel olevate klientide kohatasu maksimises kattes hooldustöötajate palgakomponendi osa.

AS Räpina Haigla annetas heategevuslikus korras Ukrainasse toimetamiseks Mittetulundusühingule United Delivery Mission haigla omanduses olnud kiirabiauto VW Transporter Syncro. Kiirabiauto on 1997. aasta väljalase ja läbisõit on 300 tuh.

Kiirabiautole vajalike meditsiinitarvikute osas lubas aidata SA Tartu Kiirabi.

Terviseamet tunnustas AS Räpina Haiglat tänukirjaga suurepärase koostöö eest

Neljapäeval, 28. juulil külastas AS Räpina Haiglat Meditsiinistaabi ja tervishoiuvaldkondade juhid. Räpina haiglas toimunud kohtumisel osalesid Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülem-arst kolonelleitnant Ahti Varblane, Terviseameti (TA) peadirektor Birgit Lao, TA Lõuna Regionaalosakonna juhataja Tiia Luht, TA peaspetsialist tervishoiukorralduse ja toimepidevuse alal Liina Henn, Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, Haiglate Liidu ja Pärnu Haigla juhatuse esimees Urmas Sule. AS Räpina Haigla juhatuse liikmetega toimunud kohtumisel andis Terviseamet AS Räpina Haiglale üle tänukirja, millega avaldati tunnustust suurepärase koostöö ja panuse eest Covid-19 pandeemia leviku tõkestamisel.
Ühisnõupidamisel käsitleti haigla tasandil Covid-19 teemasid, isolatsioonivõimekuse parendamise arengut ning tehti Covid-19 võtmekohtades ringkäik
AS Räpina Haigla juhatus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoolimata asjaolust, et haiglahoone B-korpuse kapitaalremont lükkus seoses ehitushinde hüppelise tõusu tõttu edasi, asusime oma jõududega palatites ja ka teistes ruumides remonti tegema. Praeguseks on tööd osades palatites lõppenud.

 

 


Teade!

Seoses oluliste energiahindade tõusu, kaupade ja teenuste kallinemisega, muutuvad alates 01. aprillist 2022 AS Räpina Haigla poolt osutatavate teenuste hinnad.

ÜLDHOOLDUSTEENUS

Alates 01. aprillist 31 eurot/ööpäev

SUUREMAHULINE ÜLDHOIOLDUSTEENUS

Alates 01. aprillist 36 eurot/ööpäev

ÜLDHOOLDUSTEENUS ÜHEKOHALISES PALATIS

Alates 01. aprillist 41 eurot/ööpäev

TUGIISIKU TEENUS
9,10 eurot/tund

AVAHOOLDUS
Koduhooldusteenus 1 isiku kohta 1x1,0 tundi (sisaldab kohalesõitu 5km raadiuses asukohast Võru mnt 1; alates 5km 0,39 senti/km): 16,65 eurot,
Koduhooldusteenus 1 isiku kohta 1x1,5 tundi (sisaldab kohalesõitu 5km raadiuses asukohast Võru mnt 1; alates 5km 0,39 senti/km): 23,50 eurot,


Traadita interneti (WiFi) võrgu laiendus

Laiendasime Räpina Haigla õendus- ja hooldusosakonnas WiFi võrku, et meie kliendid ja patsiendid saaksid soovi korral kasutada nutiseadmeid. Paigaldatud WiFi tugijaamad võimaldavad kasutada juhtmeta internetti üle osakonna.


Videokõned lähedastega 

SYNLAB Eesti labor kinkis haiglale tahvelarvuti, mille abil me saame aidata meie klientidel suhelda oma lähedastega.

Videokõnede tegemise soovist oma lähedastega saate teada anda telefonil 79 99 244 (tööaegadel) või meiliaadressil kristina@rapinahaigla.ee

Kasutage julgelt võimalust!

Fotol proua Militsa Turi videokõnet tegemas.