Juhtimine

NÕUKOGU

Esimees:    Katrin Taimre, Räpina valla sotsiaalhoolekandespetsialist katrin@rapina.ee
Liikmed:      Ly Mikheim, SA Maarja küla juhataja ly@maarjakyla.e

                   Martin Sulp,  Setomaa valla vallasekretär martin.sulp@setomaa.ee
                   Urmas Klaas, Tartu linnapea urmas.klaas@raad.tartu.ee 
                   Anne Kaldoja, perearst kaldojaanne3@gmail.com
                 

Nõukogu liikmete hüvitis 169,37 € koosolekust osavõtu korral.

JUHATUS

Esimees:   Peeter Sibul peeter@rapinahaigla.ee
Liikmed:    Stepan Sahnjuk stepan@rapinahaigla.ee 
                  Taimi Randma taimi@rapinahaigla.ee

 Juhatuse liikmetele tasu ei maksta.