Räpina Haigla õendusabiteenuse arendamine ja hoolduskeskuse väljaehitamine 2010

AS Räpina Haigla taotlus Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele õendusabiteenuste arendamiseks ja Räpina Haigla Hoolduskeskuse väljaehitamiseks rahuldati 2010. aastal. Toetuse abil laiendas haigla õendus- ja hooldusosakonda: juurdeehituses on 22 voodikohta kahekohalistes palatites, pesemisruum, protseduuride ruum. Loodud on avarad võimalused liikumiseks ja huvitegevusteks. Oluliselt on paranenud personali töötingimused. Hoolduskeskus avati veebruaris 2011, mille tulemusena on paranenud statsionaarse õendusabi ja integreeritud õendus-hooldusteenuste kättesaadavus ja paranenud teenuste kvaliteet.

Räpina esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine 2018

Projekti „Räpina esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine“ eesmärgiks oli rajada Räpinasse esmatasandi tervisekeskus, mis teenindab Põlvamaa ning ümberkaudsete maakondade ja valdade elanikke. Projekti tulemusena loodi AS Räpina Haigla koordineerimisel esmatasandi tervisekeskus, milles said kaasaegsed patsientide vastuvõturuumid 6 perearsti ja 11 pereõde, kellest üks perearst ja pereõde teostavad vastuvõtte tervisekeskuse teises tegevuskohas Värskas. Lisaks perearstidele on renoveeritud ruumides kirurgi, ämmaemanda, füsioterapeudi, psühholoogi, hambaarsti jne vastuvõtud ning pakutakse sotsiaal-nõustamisteenust, koolitervishoiteenust ning koduõendusteenust. Ehitati välja kaasaegne kiirabibaas koos olmeruumide ja garaažiga. Uue keskusega saavad piirkonnas pakutavad eriliigilised esmatasandi tervishoiuteenused koondatud ühtsele taristule, luues maksimaalsed eeldused nende omavahelise sünergia taseme oluliseks tõusuks. Projekti rahastati meetmest 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ Euroopa Regionaalarengufondi toel 850 000 euro ulatuses, Räpina valla poolt lisati omafinantseeringu ja mitteabikõlbulike tööde rahastamiseks 930 000 eurot ning SA Tartu Kiirabi lisas ca 165 000 euro suuruse summa. Tööde teostamiseks läbiviidud riigihanke võitis AS Semuehitus. Omanikujärelvalvet objektil teostas Pärnprojekt OÜ. Keskus valmis 2019. aasta alguses.

Reelika Luhtaru/Civitta Eesti AS/projektijuht

Peeter Sibul/AS Räpina Haigla juhatuse esimees