Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus

AS Räpina Haigla taotlus Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele õendusabiteenuste arendamiseks ja Räpina Haigla Hoolduskeskuse väljaehitamiseks rahuldati 2010. aastal. Toetuse abil laiendas haigla õendus- ja hooldusosakonda: juurdeehituses on 22 voodikohta kahekohalistes palatites, pesemisruum, protseduuride ruum. Loodud on avarad võimalused liikumiseks ja huvitegevusteks. Oluliselt on paranenud personali töötingimused. Hoolduskeskus avati veebruaris 2011, mille tulemusena on paranenud statsionaarse õendusabi ja integreeritud õendus-hooldusteenuste kättesaadavus ja paranenud teenuste kvaliteet