Koduõendus

Koduõendusteenus on mõeldud ravi, õendusabi ja nõustamist vajavatele patsientidele, kes ei vaja ööpäevast haiglaravi ja hooldust, kuid kelle tervis ja toimetulek vajavad toetamist. Koduõendusteenus võimaldab toimetulekuprobleemidega inimestel tulla toime koduses keskkonnas.

Koduõendusteenust osutame:

  • kroonilisi haigusi põdevatele patsientidele haiguse ägenemisel (närvisüsteemi, luu- ja liigese-, südame-veresoonkonna haigused jne);
  • haavaravi vajavatele patsientidele;
  • vähihaigete koduseks toetusraviks;
  • patsientide perekondadele ja lähedastele, kes vajavad õendusnõustamist;
  • koduse hospiitsiteenusena.

Koduõendusele suunab pere- või eriarst saatekirjaga, kuhu on märgitud vajalik ravi ja selle pikkus.

Koduõendusteenusele registreerumiseks tuleb saata tellimus aadressil taimi@rapinahaigla.ee

AS Räpina Haiglal on leping Eesti Haigekassaga koduõendusteenuse osutamiseks.

Koduõendusteenuse eest tasub Eesti Haigekassa.